วันพุธที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2553

สิ่งที่ประทับใจโดยมลิวัลย์

  • ประวัติของเรา


ชื่อ น.ส. มลิวัลย์ พันธ์พืช
                                                         
รหัส 51171714  หมู่เรียน คพ51.ค5.1

ชื่อเล่น  เจียว  


อีเมล์  : orchid_jeaw32@windowslive.com

เกิดวันพฤหัสบดี ที่12 มกราคม พ.ศ. 2532


มีพี่น้อง 2 คน  ดิฉันเป็นคนโต


 
  • ประวัติการศึกษา

2539-2544       เรียนอยู่ที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยาคม 46 (ดอกคำใต้)    

2545-2550       เรียนอยู่ที่โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม

2551-ปัจจุบัน     เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 
  • รูปภาพความทรงจำดีๆๆ

  • สถานที่ประทับใจ


น้ำตกหมอกฟ้า
อ. เมือง จ. เชียงใหม่

 ข้อมูลทั่วไป - น้ำตกหมอกฟ้า - น้ำตกหมอกฟ้า

      ตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เป็นน้ำตกที่สวยงามอีก

แห่งของอุทยานฯ น้ำตกหมอกฟ้ามีขนาดไม่ใหญ่มากนัก  เป็นน้ำตกชั้น 

เดียว แต่มีน้ำไหลตลอดทั้งปี และมีบรรยากาศร่มรื่น เหมาะแก่การพักผ่อน

หย่อนใจในตอนเช้าจะมีแสงแดดส่องถึงลงมาสะท้อนกับสายน้ำสีขาวทำให้

เกิดเป็นรุ้งประกายสวยงามมาก ที่หน้าผาจะมีมอส เฟิร์นเกาะสีเขียวชื้น และ

หากมาในช่วงฤดูหนาวใบไม้ร่วง จะให้บรรยากาศที่ดีไปอีกแบบ

      ตั้งอยู่ในเขต อ.แม่แตง โดยเดินทางไปตามเส้นทางสายเชียงใหม่-

ฝาง (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107) ถึงทางแยกบ้านแม่มาลัย อ.แม่

แตเลี้ยวซ้ายตามถนนสายแม่มาลัย-ปาย (ทางหลวงจังหวัดหมายเลข

1095) รวมระยะทางประมาณ 58 กิโลเมตร นอกเหนือจากน้ำตก ที่สวยงาม

ยังมีถ้ำหมอกฟ้า และเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ สำหรับผู้ที่รัก ธรรมชาติ

     กิจกรรม - แค็มป์ปิ้ง - ดูนก - เดินป่าศึกษาธรรมชาติ - เที่ยวถ้ำ/ ธรณี

วิทยา - เที่ยวน้ำตก     • ภาพบรรยายกาศด้วยรวมของน้ำตกหมอกฟ้า1 ความคิดเห็น: